บันทึก “รักษาวิธีการวิ่ง ครบ 1,000 วัน”

บันทึกไว้ … กาลครั้งหนึ่ง

รักษาวินัยการวิ่งครบ 1,000 วัน ( ใน 3 ปี 3 เดือน )

Day 1 = 01/06/2018

ไม่มีวันไหนเลยที่ไม่เหนื่อย

มองย้อนกลับไป ได้ challenge ตัวเองในหลายๆเป้าหมาย(เล็กๆ)

“Run for discipline”

วันนี้ ( 30/08/2021 ) ครบ 1,000 วัน ของการรักษาวินัยในการวิ่ง
day 1,000

1,000 วัน ใช้เวลาวิ่งทั้งหมดรวมกัน 924 ชม.

เฉลี่ย

  • วิ่งสัปดาห์ละ 5.8 วัน
  • วันละ 8 กม.
  • เพซ 6’51”
  • ใช้เวลาวิ่ง 55 นาที 27 วินาที / วัน
  • gain รวมกัน 15,274 เมตร

เป้าหมายถัดไป 10,000 กม. ใน 4 ปี

นั่นคือ อีก 9 เดือนที่เหลือนับจากนี้ ต้อง 7.08 กม. / วัน