บันทึก : ผลการวิ่งตลอดปี 2021

ผลลัพธ์ :

วิ่งทั้งหมด 345 วัน ( ขาดเพียง 20 วัน )

ระยะทางตลอดทั้งปี 2006 กม.

สละเวลาวิ่งรวมตลอดปี 193 ชม. 57 นาที

6 เดือนแรก ระยะ 1000 กม. เพซเฉลี่ย 5’04”

6 เดือนหลัง ระยะ 1006 กม. เพซเฉลี่ย 6’32”

—————————————

เป้าหมาย 4 ปี 10,000 กม. ( 10M เมตร )

ผ่านมาแล้ว 3 ปี 7 เดือน ระยะรวม 8,776 กม.

วิ่ง 1117 วัน ใช้เวลา 1,003 ชม.

เป้า 10M เหลือเวลาอีก 5 เดือน ต้องได้ 1,224 กม.

เฉลี่ยวันละ 8.16 กม.

20211231://TNK.Running