หัดทำ vdography ชิ้นแรก

หัดทำ vdography ชิ้นแรก "(ซ้อม)รำบวงสรวง พระยาสุรินทร์ภักดี ศรีณรงค์จางวาง" ขั้นตอน : วางแผน 30 นาที เก็บ vdo footage 2…