หัดทำ vdography ชิ้นแรก

หัดทำ vdography ชิ้นแรก
"(ซ้อม)รำบวงสรวง พระยาสุรินทร์ภักดี ศรีณรงค์จางวาง"

ขั้นตอน :
วางแผน 30 นาที
เก็บ vdo footage 2 ชม.
ตัดต่อ 4 ชม.
สิ่งที่ได้ :
- หัดใช้ gimball
- ละทิ้งความอาย ( ในการเก็บ footage )
- ได้ skill การเก็บ footage
- เรียนรู้การตัดต่อมากขึ้น