ปี 2021 เป็นต้นไป Dev จะเริ่มสำคัญน้อยกว่า Ops

วิเคราะห์ : โลกของ Tech development กำลังเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ​

โดยเปลี่ยนจาก Coding (Dev) มาเป็น Configure (Ops)​[ ยุคกำเนิด tech – 2000 ]​

 • developer น้อย​
 • ไม่มี opensource​
 • software เป็น comercial​
 • หา software ฟรีไม่ค่อยมี​
 • อะไรๆก็ต้อง dev เอง ​ ​ ไม่ก็ต้องจ้าง dev​
 • ยุค 90 ใคร Coding (Dev) เก่ง คือ make money​


  [ ยุค 2000 – ปัจจุบัน ]​
 • developer เยอะ​
 • ทุกโครงการใหญ่ opensource​
 • software เริ่มให้ free แต่คิด service​
 • app & platform แจกฟรีเกลือน​
 • อะไรๆก็ไม่ต้อง dev เอง ​ แต่ต้อง config เป็น​
 • ยุคต้น 2000 ใคร Dev ได้พร้อมกับ Ops (DevOps) คือ make money​


  [ ปัจจุบัน – อนาคต ]​
 • ชุมชน opensource จะโตแบบ exponential​
 • everything (app & software) is gonna be free​
 • ทุกอย่างจะ opensource​
 • code เฉพาะงานที่ specify & งานที่เป็น niche market เท่านั้น​
 • ​ developer จะเริ่มว่างงาน ​ ส่วน system admin (ops) จะเริ่มเป็นที่ต้องการของตลาด​
 • ทศวรรษ 202x เป็นต้นไป ใคร Config (Ops) เก่ง คือ make money​


  [ เปรียบเปรย ]​
 • สมมติว่า api , framework , tools คือ ชิ้นส่วน/อะไหล่รถ​
 • สมมติว่า app & platform คือ รถ​
 • เราจะไม่ต้องเรียนรู้แล้วว่า ​ เราจะผลิต ชิ้นส่วน/อะไหล่ ขึ้นมาด้วยวิธีใด​
 • เราจะเรียนรู้แค่เพียงว่า ​ ​ จะนำ ชิ้นส่วน/อะไหล่ ​ เหล่านี้ไป config ประกอบขึ้นมาเป็นรถได้อย่างไรก็พอ​
 • และรถ (software & platform) ในอนาคต ​ จะกลายเป็นของสำเร็จรูปมากขึ้นเรื่อยๆ ​ ​ แทบจะประกอบขึ้นมาได้ด้วยการ config ไม่กี่ชิ้นเท่านั้น​


  [ สรุป ]​
 • coding เก่ง = อดีต​
 • configure เก่ง = อนาคต​


  20200911://TNK.Theory