04/2021 ได้ avg pace = 4’52”

กาลครั้งนึง … เคยวิ่งตลอดทั้งเดือน = pace เฉลี่ย 4’52” + ไม่มีวันไหนเลยที่ไม่เหนื่อย

04/2021 เป็นเดือนที่
– ใช้เวลา น้อยสุด ในรอบ 3 ปี
– ระยะทาง สั้นสุด ในรอบ 3 ปี
– pace เฉลี่ยต่ำสุด ในรอบ 3 ปี

กาลครั้งนึง ( 04/2021 ) … เคยวิ่งตลอดทั้งเดือน = pace เฉลี่ย 4’52” + ไม่มีวันไหนเลยที่ไม่เหนื่อย
Endorphine Speed ทำ VO2 Max สูงสุดในรอบ 3 ปี

ตั้งแต่เปลี่ยนรองเท้ามาเป็น Endorphine Speed ( 01/12/2020 – 30/04/2021 )
– vo2 max สูงสุด ในรอบ 3 ปี
– endurance แย่สุด ในรอบ 3 ปี 🥵

Pace เฉลี่ยตลอด 4 เดือน ( 01/01/2021 – 30/04/2021 ) = 5’06”

เป็นปีที่ Challenge ตัวเอง ในเรื่องของ Pace ( ไม่ใช่เรื่องของ Distance )